RSS

[Preview] – Green Lantern Corps #17

17 Feb

First Lantern จู่โจมเป้าหมายแรกของเขา Guy Gardner

– Guy ต้องรับการจู่โจมจาก First Lantern
วางจำหน่าย : 20 กุมภาพันธ์ 2013

Guy ตื่นขึ้นมาและพบว่า First Lantern กำลังทำอะไรบางอย่างกับเขา

และเขาก็บอกว่าพวกเขาอยู่ในจักรวาลของ Guy หรือก็คือในความทรงจำต่างๆของเขานั่นเอง มันทำให้เขาได้มองเห็นทุกๆอย่างของ Guy

ชีวิตตั้งแต่เกิดของเขา ชีวิตในวัยเด็กของเขา

และมันยังทำให้เขามองเห็นอีกด้านของเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

แค่นี้ยังไม่สามารถทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คงต้องรอดูในฉบับจริงต่อไป ว่าเขามีแผนอะไร

Credit : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151296809513596.462545.8358503595&type=1

 
Leave a comment

Posted by on February 17, 2013 in Comics

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: